KONSULTA PARA SA BAWAT PILIPINO DAPAT SIGURUHIN

Kamakailan ay nilagdaan ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang Service
Level Agreements (SLAs) sa unang pitong Primary Care Provider Networks (PCPNs) na kaunaunahang nabuo sa bansa para sa isang mas epektibong paghahatid ng primary care services sa pamamagitan ng Konsultasyong Sulit at Tama o Konsulta Package nito. Masasabi nating mapalad ang Lungsod ng Baguio at isa ito sa mga napili kasama ang mga probinsiya ng Bataan, Guimaras, Quezon, South Cotabato, at dalawang pribadong PCPN, ang Qualimed at LABX na magsisilbi bilang sanbox sites o test sites para sa pinataas na registration gamit ang projective payment mechanism.

Sa pagbabago ng programa ang mga PCPN ay una nang mababayaran o frontloading ng mga pondo bago pa maibigay ang serbisyo at bilang mga Konsulta primary care provider network (PCPN), ang lungsod ng Baguio at ang iba pang PCPN na nangangalaga sa 2.3 milyon Pilipino ay tinatayang mababayaran ng kabuuang PhP1.2 bilyon, na magagamit upang mapahusay ang imprastruktura, kagamitan, at sahod ng mga staff kahit pa bago ang unang pasyente ay magumpisang gumamit ng mga serbisyo.

Sa ilalim ng bagong setup, ang PhilHealth ay magbabayad ng PhP500 sa public at PhP750 sa
private Konsulta package providers na capitation fee bawat rehistradong pasyente bawat taon.
Para sa providers sa pampublikong sektor, ang PhP500 ay magsisilbing pampunong halaga sa
kung ano ang maibibigay ng lokal na gobyerno. Ang capitation fees ay gagastusin pa rin para sa
bawat taong rehistrado sa PCN kahit na ang bawat isa ay hindi kukuha ng mga serbisyo para sa
kanilang sarili.

Ang PhP500 nagastos para sa isang tao (na hindi nagkasakit o hindi kumuha ng primary health services) ay ibibigay pa rin sa health center, dahil gagamitin ito para sa mga magkakasakit at sa katunayan, ang PhP500 ay hindi sapat. Karaniwang nag-ooperate ang PhilHealth sa isang reimbursement setup, kung saan ang mga serbisyo ay ibinibigay muna, at saka sisingilin ng institusyon ang PhilHealth para sa kabayaran. Ang PhilHealth PCPN Konsulta ay magbibigay ng mga konsultasyon, health risk screening and assessment, at 13 laboratory tests at 21 essential medicines.

Ang package na ito ay kalauna’y lalawak sa isang comprehensive outpatient benefit package na plinano sa Universal Health Care Law at tugon sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr.na bawasan ang gastusin ng bulsa sa kalusugan kaugnay ng pangarap ng gobyerno na “Matatag, Maginhawa at Panatag na Buhay” para sa lahat ng Pilipino sa taong 2040. Ipinag-uutos ng Republic Act 11223 o ang Universal Health Care Act sa DOH at mga LGU na siguruhin na ang bawat Pilipino ay makakakuha ng (handang) pangunahing pangangalaga sa tulong ng doktor at ng iba pang health worker.

May karapatan din ang mga Pilipino na mamili ng primary care doctor, maging mula sa pampubliko o pribadong mga klinika. Napakagandang balita nito at napakalaking tulong para sa mga Pilipino lalo na sa mga mahihirap na kalimitang walang nakahandang pera para sa gastusin sa pagpapagamot lalo na sa pagpapa-ospital dahil sa mataas at tumataas pa ring halaga ng mga gamut, laboratory at mga prosesong medical sa mga pribadong ospital, gayundin ang pagpapalabas ng pera ng PhilHealth ay makakapag-pagaan sa mga dinadala ng mga ospital.

Sa nakaraan ay naharap ang PhilHealth sa mga alegasyon ng korupsiyon at noong Pebrero
ay pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng COA hindi pagpayag na ibigay ang PhP15.2
milyong halaga ng hindi awtorisadong mga benepisyo sa mga empleyado ng PhilHealth dahil
mga iregular na gastos ito. Kailangang siguruhin ang kapakanan ng mga rehistradong benepisaryo at maproteksiyunan ang bagong programa at huwag sanang maulit ang kamalian sa PhilHealth upang lubos na makinabang ang dapat na makinabang at hindi ang iilan na pinapangalagaan lamang ang bulsa sa halip na kalusugan ng bawat isang Pilipino.

Amianan Balita Ngayon